Yeast Extract Agar

Yeast Extract Agar, su mikrobiyolojisinde 36° C ve 22 ° C'de koloni sayımı ile kültüre edilebilir mikroorganizmaların sayımı için kullanılır. Yöntem, içme suyu arıtımının ve daha genel olarak her tür suyun işlevsel verimliliğini ölçmeyi amaçlamaktadır. Özellikle şişelenmiş ve doğal mineralli sular ve yüzme havuzu suları dahil olmak üzere insan tüketimine yönelik su analizine çok iyi uyarlanmıştır.