Glutamate Broth

Glutamate Broth, gıda ürünlerinde N-glukuronidaz pozitif E. coli'lerin En Muhtmele Sayım (Most Probable Number = MPN) tekniği ile numaralandırılmasında kullanılır. Mikroorganizmaların, donma, desikasyon, dezenfeksiyon veya yüksek tuzluluk ve benzeri sub-optimal durumlarda strese maruz kalması halinde kullanılması önerilir. Tanımlanan yöntem, 44 ° C'de gelişmeyen Escherichia coli suşlarının ve özellikle E. coli O157 ve diğer birkaç patojen E.coli suşunda olduğu gibi β-glukuronidaz negatif olanların saptanmasına izin vermemektedir.