CONFIRM’ L. mono broth®

CONFIRM 'L. mono broth®,  COMPASS® Listeria Agar'da izole edilen şüpheli tek bir karakteristik Listeria monocytogenes kolonisinin doğrulanmasında kullanılan, Listeria spp.'nin tespiti ve sayımı için alternatif yöntemler bağlamında sertifikalı AFNOR NF VALIDATION ile onaylanmış bir sıvı besiyeridir.