Listeria

Biokar, Listeri spp. türlerine spesifik besiyerleri, ön zenginleştirme ve zenginleştirme sıvıları, ayrıca doğrulama kitleri ve besiyerleri için çeşitli alternatifler sunmaktadır. Gerek kromojenik besiyerleri gerekse ilk izolasyon besiyerlerinde alternatif kompozisyonları ve supplementleri ile en ideal çözümleri sunmaktadır.