Muller Kauffmann Tetrathionate Novobiocin Broth (MKTTN)

MKTTn Broth, süt ve süt ürünlerinde ve diğer gıda ürünlerinde ISO 6579 standardında tarif edilen yatay yöntemle Salmonella türleri için RVS Broth ile birlikte iki seçici zenginleştirme ortamından biri olarak kullanılır. MSRV besiyeri ile ilişkili olarak, MKTTn Broth, hayvansal üretim ortamlarında, kümes hayvanlarında ve memelilerde Salmonella spp.'nin izolasyonu ve tanımlanması için hazırlanan protokolde de kullanılır. MKTTn Broth, sularda Salmonella spp.'nin saptanması için ikinci bir seçici zenginleştirme besiyeri olarak da kullanılmaktadır.