MRS Agar

MRS Agar, süt ve diğer gıda ürünlerinde ve ayrıca hayvan yemi için kullanılan ürünlerde Lactobacillus kültürlerinin büyümesi ve sayımı için kullanılır. Besiyeri, Lactobacillus brevis ve Lactobacillus fermentum gibi yavaş büyüyen laktobasil türlerinin kültüre edilmesinde kullanılabilir. Düşük pH'ya asitlendirilmiş yoğurtlarda Lactobacillus bulgaricus'u saymak için kullanılabilir. Aranan bakterilere göre, besiyerinde optimal büyüme elde etmek için pH'ta ayarlama yapılabilir.

Ürün Adı MRS Agar (RTM)
Ürün Kodu BM08908
Miktar 10 şişe x 200 mL
Ürün Adı MRS Agar
Ürün Kodu BK089HA
Miktar 500 g