Chromogenic Coliform Agar (CCA)

Chromogenik Coliform Agar (CCA), düşük bakteri sayılarındaki (100 koloniden az) sularda Escherichia coli ve koliform bakterilerinin tespiti ve sayımı için kullanılır. Bu sular içme suyu, dezenfekte havuz suyu veya arıtma tesislerinden bitmiş su olabilir.