Tryptone-Soy Agar

Kan eklenmesiyle kullanılan Tryptone-Soy Agar, kahverengiye dönüşmeyen seçilmiş başlangıç materyalleri ile hazırlanır. Beta-hemolitik reaksiyonları tespit etmek ve özellikle hızlı aerobik ve anaerobik bakterilerin büyümesini desteklemek için özel olarak tasarlanmıştır. Besiyeri, ISO 21871 standardına göre, Bacillus cereus'un kolonileri üzerindeki hemoliz testi için kullanılabilir.

Ürün Adı Tryptone-Soy Agar
Ürün Kodu BK028HA
Miktar 500 g