Reinforced Clostridial Agar

Reinforced Clostridial Agar, biyolojik örnekler, süt ürünleri ve diğer gıda ürünlerinde Clostridia türlerinin, diğer anaerobik bakterilerin ve laktobasillerin izolasyonu ve sayımı için kullanılan seçici olmayan bir besiyeridir.