XLT4 Agar

XLT4 (Xylose-Lysine-Tergitol 4) Agar, Salmonella Typhi ve Paratyphi hariç, Salmonella spp.'nin saptanması için seçici bir izolasyon besiyeridir. XLT4 agar, gıda mikrobiyolojisinde normalize edilmiş Salmonella tespit yöntemlerinde tercih edilen ikinci ortam olarak da kullanılabilir. Hayvan sağlığında Salmonella tespiti için seçici besiyeri olarak da kullanılabilir.