Diluents

Diluents'ler başlığı altında özellikle gıdalar ve benzeri diğer örneklerden, çok çeşitli mikroorganizmaların izolasyonu ve sayımı için ilk basamak olan homojenizasyon, ön zenginleştirme ve zenginleştirme gibi sıvıları yer almaktadır.