Acetamide Broth

Acetamide Broth, Pseudomonas aeruginosa'nın tespiti ve sayımı için su analizlerinde kullanılan doğrulama besiyerlerinden (King B agar ile birlikte) birini oluşturur. Doğal mineralli suyun, kaynak suyunun ve şişelenmiş suyun bu fırsatçı patojeni içermemesi genellikle kabul edilir. Halk sağlığı açısından, yüzme havuzları ve içme suyu gibi diğer su türleri de Pseudomonas aeruginosa'nın varlığı açısından incelenebilir.

Ürün Adı Acetamide Broth (RTU)
Ürün Kodu BM09508
Miktar 7 tüp x 5 mL