GVPC for Legionella

Legionella için GVPC, Legionella türlerinin temiz sularda (sıcak su üretimi, yüzme havuzları gibi) ve kirli sularda (endüstriyel su, soğutma kuleleri gibi) izolasyonu, sayımı ve kültürü için kullanılır.