Salmonella

Biokar gıda ve su kaynaklı diğer patojenlerde olduğu gibi, özellikle gıda örneklerinde ciddi bir risk faktörü olan ve patojenitesi yüksek Salmonella spp. türlerinin tespiti üzerine yoğunlaşmış ve birden çok alternatif yöntemler geliştirmiştir. Bu yöntemlerin bir kısmı AFNOR tarafından valide edilmiştir.