CN Agar For Pseudomonas

CN Agar for Pseudomonas spp. şişelenmiş su, yüzme havuzları ve insan tüketimine yönelik sularda Pseudomonas aeruginosa'nın izolasyonu ve sayımı için seçici bir besiyeridir.