EC Broth

EC Broth (Escherichia coli Broth), su, süt  ve diğer gıda ürünlerinin yanı sıra canlı kabuklu deniz hayvanlarında E.coli doğrulaması için kullanılan seçici bir besiyeridir. Brothun tipik bileşimi, mutemel Escherichia coli sayımının normalleştirilmiş yöntemde tanımlananlara karşılık verir.