Escherichia coli

Biokar ürün portföyünde E.coli suşlarının izolasyonu, sayımı ve doğrulanması için gerekli çok çeşitli kromojenik - geleneksel besiyerleri ve dilüsyon sıvıları mevcuttur. Öyleki Biokar E.coli tespiti ve sayımında AFNOR tarafından valide edilmiş alternatif yöntemler sunmaktadır.  

Chromogenic Coliform Agar (CCA)
Chromogenic Coliform Agar (CCA)

COMPASS® CCA Kromojenik (Chromogenic) Koliform Agar Kromojenik Koliform Agar..

Devamı
COMPASS® cc Agar
COMPASS® cc Agar

COMPASS® CC Agar İçme suyu örneklerinde E.coli / coliform sayımı için..

Devamı
COMPASS® Ecc Agar
COMPASS® Ecc Agar

COMPASS® Ecc Agar COMPASS® Ecc Agar, insan ve hayvan gıdalarında Escherichia coli ve diğer..

Devamı
EMB Agar
EMB Agar

EMB Agar Levine Orijinal olarak Levine tarafından önerilen EMB Agar, suyun yanı sıra..

Devamı
Tergitol 7 Agar
Tergitol 7 Agar

Tergitol 7 Agar Tergitol 7 Agar, membran filtrasyon yöntemiyle, içme suyu başta olmak üzere..

Devamı
TRYPTONE-BILE-X-GLUCURONATE (TBX) AGAR
TRYPTONE-BILE-X-GLUCURONATE (TBX) AGAR

TRYPTONE-BILE-X-GLUCURONATE (TBX) AGAR TBX Agar is a selective medium for the enumeration of..

Devamı
TRYPTOPHAN BROTH
TRYPTOPHAN BROTH

TRYPTOPHAN BROTH Tryptophan broth allows the culture of microorganisms presenting no particular..

Devamı
MUG 50 mg Supplement
MUG 50 mg Supplement

MUG 50 mg Supplement MUG 50 mg Supplement, su, meşrubatlar, süt ürünleri ve diğer gıda..

Devamı
EC Broth
EC Broth

EC Broth EC Broth (Escherichia coli Broth), su, süt  ve diğer gıda ürünlerinin yanı..

Devamı
Glutamate Broth
Glutamate Broth

Glutamate Broth Glutamate Broth, gıda ürünlerinde N-glukuronidaz pozitif E. coli'lerin En..

Devamı
Laurylsulfate Tryptose Broth
Laurylsulfate Tryptose Broth

Laurylsulfate Tryptose Broth Laurylsulfate-Tryptose broth, su ve gıda ürünlerinde Escherichia..

Devamı
MacConkey Broth Purple
MacConkey Broth Purple

MacConkey Broth Purple MacConkey Broth Purple, steril olmayan ürünlerde Escherichia coli'nin..

Devamı
Peptone Water
Peptone Water

Peptone Water Pepton Water, belirli bir büyüme gerekliliği olmayan mikroorganizma kültürü..

Devamı