Glucose Agar

Glukocose agar, Enterobacteriaceae ve Pseudomonas spp. için bir tanımlama testi olarak glikoz fermantasyonunun (gaz üretimi olsun veya olmasın) gösterilmesine izin verir.