TTC 50 mg Selective Supplement

TTC 50 mg Selective Supplement, bakteriyel büyümenin bir göstergesidir. Slanetz ve Bartley Agar (baz) veya KF Streptococcus Agar (baz) besiyerlerine ilave edilerek musluk suyu, meşrubat, kanalizasyon ve çeşitli biyolojik ürünlerde enterokokların sayımı için hem membran filtrasyon tekniği hem de Petri plakalarındaki klasik sayım tekniği ile kullanılabilir.