BCYE Agar Wıth Cysteıne & BCYE Agar Wıthout Cysteıne

Legionella türleri için iki doğrulama besiyeri olan sisteinli ve sisteinsiz BCYE agar , suda ve içinde Legionella türlerinin bulunma ihtimali olan diğer örneklerde Legionella spp. sayımı ve izolasyonu için kullanılan GVPC agarda elde edilen kolonilerin doğrulanması için hedeflenmiş agarlardır.