COMPASS® Listeria Agar

Kromojenik (Chromogenic) Listeria Agar

Bütün gıdalarda ve çevresel örneklerde Listeria monocytogenes ve diğer Listeria spp. türlerinin saptanması ve sayımı için geliştirilmiştir.

Kolay - Hızlı  - Basit  - Ekonomik 

  • Bütün laboratuvarlarda kolayca uygulanabilir bir protokoldür.
  • 40 saatte negatif sonuç verir.*
  • L.monocytogenes türleri opak bir hale ile çevrilmiş mavi koloniler oluşturur.
  • Diğer Listeria spp.'ler ise halesiz mavi koloniler oluşturur.

Performans

  • İkinci zenginleştirme basamağına gerek yoktur.
  • Mükemmel seçicilik ile okuma ve optimal sayım sağlar.

Güvenilir

  • ISO 11290-1/A1 ve 11290-2/A1 standardı referans alınarak ISO 16140 alternatif metot validasyon standardı kapsamında AFNOR tarafından BKR 23 / 02-11 / 02 (tespit) ve BKR 23 / 05-12 / 07 (sayım) referans numaraları ile valide edilmiştir.
  • İlgili referans standartlarında belirtilen içeriği birebir karşılamaktadır.

*Half Fraser Broth ön zenginleştirme besiyeri önceden ısıtılmalıdır.