Thioglycollate Medium with Resazurin

Thioglycollate Medium with Resazurin, biyolojik ürünlerin sterilite testleri ve aerobik, anaerobik ve mikroaerofilik bakterilerin kültürü için kullanılır. Bu besiyeri aynı zamanda gıda ürünlerinde Clostridium perfringens  suşlarının doğrulanması için kullanılır.