Modified Tryptone-Soy Broth (mTSB)

Modified Tryptone-Soy Broth (mTSB), Escherichia coli'nin patojenik serotiplerinin, özellikle O157: H7 serotipinin, gıda ürünlerinde ve hayvan kaynaklı diğer potansiyel olarak kontamine örneklerde saptanması için geliştirilmiş bir zenginleştirilme besiyeridir.