Total microorganims

Biokar ürün portföyünde gıda örneklerinden, kozmetik ürünlere ve arıtılmış/yüksek arıtılmış su örneklerine kadar pek çok numuneden toplam aerobik canlı sayımı ve genel mikrobiyal yük tespiti için çok çeşitli besiyerlerini bulunmaktadır.