MUG 50 mg Supplement

MUG 50 mg Supplement, su, meşrubatlar, süt ürünleri ve diğer gıda ürünleri gibi Escherichia coli içerebilecek numunelerde eş zamanlı olarake koliform bakteri sayısının tespiti ve sayımında selektif besiyerleri için kullanılır.  Laurilsülfat-Tryptoz Broth gibi sıvı ve  Violet Red Bile Agar, MacConkey agar gibi katı besiyerlerinin her ikisinde de kullanılabilir. 

Ürün Adı MUG 50 mg Selective Supplement
Ürün Kodu BS02408
Miktar 10 şişe