Buffered Peptone Broth

Sodyum klorür pH 7.0 ile tamponlanmış Buffered Peptone Broth, suda çözünür veya lipit olmayan suda çözünmeyen farmasötik ürünlerin stok çözeltilerini veya süspansiyonlarını hazırlamak için kullanılan bir seyrelticidir. Ortam ayrıca, uygun agar ortamının yüzeyindeki bakterileri, mayaları ve kalıpları sıralamak için filtrasyon yöntemi kullanıldığında membranları durulamak için kullanılır. Ayrıca kozmetik ürünlerin mikrobiyolojik analizi için normalize edilmiş yöntemlerde stok çözeltisi olarak da kullanılabilir.