Plate Count Agar With Skimmed Milk

Plate Count Agar with Skimmed Milk, gıda ve süt ürünleri bakteriyolojisinde süt tozu ve süt ürünlerinde aerobik bakterilerin sayımı için kullanılır. Ayrıca psikrotrofik mikroorganizmaların sayımında da kullanılır.