Modıfıed Laurylsulfate-Tryptose Vancomycıne Broth (MLST/V)

Modified Laurylsulfate-Tryptose Vancomycine broth (mLST / V), süt ve süt ürünlerinde Cronobacter sakazakii'nin tespiti için kullanılan seçici bir zenginleştirme besiyeridir.