Salmonella-Shıgella (SS) Agar

Salmonella-Shigella (SS) agar, dışkı maddesinde Salmonellae ve Shigellae türlerinin izolasyonu için kullanılır. Salmonella spp.'nin saptanması için standartlaştırılmış yöntemler bağlamında ikinci bir izolasyon aracı olarak da kullanılabilir.