Drigalski Lactose Agar

Drigalski Lactose agar, Enterobacteriaceae spp.'nin seçici izolasyonu için kullanılır. Besiyeri gıda, farmasötik, kozmetik ve veterinerlik örneklerinde Enterobacteriaceae spp.'nin laktozu fermente etme yeteneklerine göre ayrımına olanak tanır.