Of Glucose Agar

OF Glucose agar, Enterobacteriaceae spp.'nin tespiti ve sayımı için oluşturulan NF EN ISO 21528-1 ve NF EN ISO 21528-2 standartları bağlamında Enterobacteriaceae türlerinin tanımlama testi olarak glikoz fermantasyonunun gösterilmesine izin verir.