TSN Agar

TSN agar esas olarak önceden pişirilmiş paketlenmiş yemeklerde, belirli gıda ürünlerinde 46°C'de kükürt indirgeyen mikroorganizmaların tespiti ve sayımı için kullanılır.