CONTACT PETRİ

ISO 18593 Gıda Zinciri Mikrobiyolojisi: Yüzey örneklemesi için yatay yöntemler standardında belirtilen temas plakaları (kontakt petriler) ile örnekleme tekniğine uygundur.

Biokar Contact petriler duvarlar, zeminler, mutfak eşyaları veya personel üzerinden doğudan agar uygulaması ile örnek almaya olanak veren dışbükey bi menisküs yapısındadır. Contact petrilerin agar yapısında kalite standartları gereği dezenfeksiyon öncesi ve sonrasında kontaminasyon düzeyleri izlenecek gıda zinciri ortamlarında olası dezenfektan kalıntıları nötralize eden ajanlar mevcuttur. Agar bileşimine eklenen nötralleştiriciler aldehitler ve fenoller, kuaterner amonyumlar, oksitleyici bileşikler gibi dezenfektanları inaktive edecek özelliktedir.

Biokar Contact petriler ile;

Toplam canlı

Enterobacteriaceae

Coliforms

Küf&maya

Koagülaz pozitif Staphylococci tespiti ve sayımı yapılabilir.

Biokar Contact Petriler,

BM20608 Contact PCA (TTC + Neutralizers)

BM20708 Contact VRBG (with Neutralizers)

BM20708 Contact VRBG (with Neutralizers)

BM21008 Contact SDCA (with Neutralizers)

BM21108 Contact Baird-Parker (with Neutralizers)

CONTACT VRBG + NEUTRALIZERS
CONTACT VRBG + NEUTRALIZERS

Devamı
CONTACT PCA + TTC + NEUTRALIZERS
CONTACT PCA + TTC + NEUTRALIZERS

Devamı
CONTACT VRBL + NEUTRALIZERS
CONTACT VRBL + NEUTRALIZERS

Devamı
CONTACT SABOURAUD WITH CHLORAMPHENICOL (SDCA) + NEUTRALIZERS
CONTACT SABOURAUD WITH CHLORAMPHENICOL (SDCA) + NEUTRALIZERS

Devamı
CONTACT BAIRD-PARKER EGG YOLK TELLURITE + NEUTRALIZERS
CONTACT BAIRD-PARKER EGG YOLK TELLURITE + NEUTRALIZERS

Devamı