EASY STAPH® Agar

Kromojenik (Chromogenic) Staphylococcus Agar

Gıda ürünlerinde, hayvan yemlerinde ve çevresel örneklerde koagülaz pozitif Staphylococci türlerinin sayımı için alternatif ve valide bir yöntemdir.

Performans

  • S.hyicus ve S.intermedius'un enterotoksijenik suşları da dahil bütün koagülaz pozitif Staphylococcus'ların tespitini ve sayımını sağlar.

Kolay - Hızlı  - Ekonomik

  • Renkli ve susuz ürünler de dahil tüm gıda türleri için sınırsız kullanımlı tek protokol ile kolay ve ekonomiktir.
  • Koagülaz pozitif Staphylococcus türlerinin 22 saat içinde tespiti ve sayımı ile hızlıdır.
  • Doğrulama gerekmeksizin hale ile çevrili kolonilerin sayımı ile kolay ve ekonomiktir.

Seçici

  • Enterotoksijenik türler de dahil koagülaz pozitif Staphylococcus türlerinin seçici tespitini sağlar.
  • Sekonder floraya optimal inhibisyon uygular.
  • Eşsiz bileşimi ile koagülaz pozitif Staphylococcus türlerin fibrin opak bir hale ile çevrili beyaz, gri ya da siyah koloniler oluşturmasını sağlar.

Güvenilir

ISO 6888-2 standardı referans alınarak ISO 16140 alternatif metot validasyon standardı kapsamında AFNOR tarafından BKR 23/10 - 12/15 referans numarası ile valide edilmiştir.

Dökme plak ve yüzey ekim yöntemlerinin her ikisi için de valide edilmiştir.