Rogosa Agar

Rogosa Agar, et, gıda ürünleri ve hayvan kaynaklı biyolojik örneklerde laktobasillerin sayımı için kullanılan seçici bir besiyeridir. Tuzlardaki yüksek konsantrasyonu göz önüne alındığında, besiyeri Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis veya Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus gibi bazı süt laktobasillerinin izolasyonuna adapte değildir.