RHAPSODY Agar®

RHAPSODY Agar®, Pseudomonas spp. türlerinin gıda ürünlerinde ve çevresel örneklerde sayıımı için kullanılan alternatif ve valide bir yöntemdir.

Performans

  • Bütün Pseudomonas spp. türlerinin tespitini sağlar
  • Sekonder floraya mükemmel inhibisyon uygular.

Kolay - Hızlı - Ekonomik

  • 48 saatte sayım ve tespit sağlar.
  • Doğrulama olmaksızın direkt sonuç ve okuma kolaylığı sağlar.
  • Doğrulama gerekmediği için ek tespit materyali masrafı oluşturmaz.
  • Eşsiz bileşimi ile agar yüzeyine kontrast oluşturacak şekilde Pseudomonas türlerinin kolay ayrımına ve sayımına olanak verir.

Seçici

  • Pseudomonas türlerinin spesifik enzimatik aktivitesine dayalı yüksek seçiciliğe sahiptir.
  • Eşzis bileşimi ile Pseudomonas spp.'lerin mavi / mavi-yeşil renkte koloni oluşturmasını sağlar.

Güvenilir

  • ISO 13720:2010 standardı referans alınarak BKR 23 / 09-05 / 15 A ve ISO 11059:2009 standardı referans alınarak BKR 23/0905/15 B referans numaraları ile AFNOR tarafından ISO 16140 alternatif metot validasyon standardı kapsamında valide edilmiştir.