Baird Parker RPF Agar Kit

Baird Parker RPF (RPF = Tavşan Plazma Fibrinojen) Agar, koagülaz pozitif stafilokokların doğrudan tespiti ve sayımı için kullanılır. Besiyeri, özellikle diğer seçici ortamlarda atipik koloniler gözlemlendiğinde, koagülaz pozitif stafilokokların varlığına yönelik teyit testlerinin sayısının önemli ölçüde azaltılması avantajına sahiptir. Ayrıca, tek bir işlemde aynı anda sayıma ve doğrulamaya olanak tanır.