Laurylsulfate Tryptose Broth

Laurylsulfate-Tryptose broth, su ve gıda ürünlerinde Escherichia coli ve koliformların tespiti ve sayımı için kullanılan seçici bir zenginleştirme besiyeridir. Sodyum laurilsülfatın bir takım sürfaktanlar arasından en iyi selektif ajan olduğunu ve koliform bakterilerin büyümesini engellemediğini gösteren Malmann ve Darby tarafından 1941'de formüle edilmiştir. Levine daha sonra, Laurylsulfate-Tryptose broth besiyerinin gaz üreten sporlu bakterilerin büyümesini inhibe ederek yanlış pozitiflerin sayısını azalttığını ortaya koymultur.