Microplate MUD/SF

Microplate MUD / SF, NF EN ISO 7899-1'e göre sudaki bağırsak enterokoklarının pratik olarak tanımlanmasını ve sayılmasını sağlar. Özel olarak geliştirilmiş bir besiyerini ihtiva eden kuyucuklarla mikrotitre plakaların kullanımı, tuz ve tatlı su, yüzey (durgun) su ve arıtma sonrası sudaki, yüzme ve plaj suyunun muhtelif tipteki sularının analizinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yöntem askıya alınmış madde bakımından zengin olanlar da dahil olmak üzere tüm su numunelerine uygulanabilir. Enterococci sayımı için, MUD'lu mikrotitre tekniği daha önce kullanılan tüm yöntemlerin en spesifik, kesin ve hızlı olanı olarak kabul edilmiştir. Bu teknik, fekal kontaminasyonun gösterge mikroorganizmaları arasında olan Enterococci spp.'ler için su kalite kontrollerine özel bir ilgi gösteren mevcut teknolojiler açısında önemli bir evrimi temsil eder.