Endo Agar

Endo Agar, içme suyunda, sütte, süt ürünlerinde ve diğer gıdalarda koliform ve / veya termotolerans koliformlarının varlığının doğrulanması için kullanılır.