Ringer's Solution 1/4

Ringer's Solution 1/4, su, süt, süt ürünleri ve diğer gıda ürünlerinin mikrobiyolojik kontrollerinde dispersiyon solüsyonları hazırlamak için kullanılan bir seyrelticidir. Ayrıca seri seyreltileri hazırlamak için de yaygın olarak kullanılır.