Plate Count Agar

Glikoz ve maya özütü içeren Plate Count Agar, farmasötiklerin, kozmetiklerin ve bunlarla ilişkili hammaddelerin analizinde de olduğu gibi süt, et, et bazlı ürünler ve diğer gıda ürünlerinde aerobik bakterileri sayımı için gıda bakteriyolojisinde kullanılır. Ayrıca psikrotrofik mikroorganizmaların sayımı için de kullanılır.