MacConkey Agar

MacConkey agar, su, gıda, farmasötik ürünler ve hayvansal kökenli biyolojik numunelerde ve kozmetik ürünlerde enterobakterilerin izolasyonu için seçici bir besiyeridir.