COMPASS® Bacillus Cereus Agar

Kromojenik (Chromogenic) Bacillus Cereus Agar

Gıda ve yem örneklerinde bütün Bacillus cereus grubuna ait muhtemel sporların ve vejetatif formların tespiti ve sınıflandırılması için kullanılan seçici katı bir besiyeridir.

Performans

  • Tüm vejetatif ve sporların mükemmel geri kazanımı
  • Zayıf ya da negatif Lesitinaz aktiviteli türler de dahil olmak seçici Bacillus cereus tespiti
  • Hemolitik ve non-hemolitik türlerin mükemmel tespiti

Kolay  - Hızlı  - Ekonomik

  • 24 saatte doğrulama gerekmeden hızlı tespit ve sayım
  • 1 petride tespit ile kolay ve ekonomik 

Seçici

  • Tüm Bacillus cereus grup bakterileri karakteristik yeşil renkte koloni oluşturur
  • Seconder floraya mükemmel inhibisyon sağlar

Güvenilir

  • ISO 7932 standardı referans alınarak ISO 16140 alternatif metot validasyon standardı kapsamında AFNOR tarafından BKN 23 / 06-02 / 10 referans numarası ile valide edilmiştir.
  • Dökme plak ve yüzey ekim yöntemlerinin her ikisi için de valide edilmiştir.

Tespiti veya sayımı, standartlaştırılmış yöntemlerin sınırlarında içinde yapılan saflaştırma adımları, biyokimyasal doğrulama (glukoz fermantasyonu, Voges-Proskauer, nitrat redüksiyonu ve hemoliz testi) ve / veya mikroskobik inceleme olmaksızın, doğrudan bu besiyeri ile gerçekleştirilebilir.