Meat Liver Glucose Agar with 2 g/L Yeast Extract

Meat Liver Glucose Agar with 2g/L Yeast Extract,  yüzey numuneleri ve konserve proses sularında olduğu gibi, konservecilikte kullanılan ham maddelerde ve bileşenlerde mezofilik ve termofilik anaerobik bakteriyel sporlarının sayımı için kullanılır. Ayrıca pastörize ürünlerdeki sporların sayımı için de kullanılabilir.