Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol (DRBC) Agar

Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol agar, 0.95'den daha büyük bir su aktivitesi (aw) ile insan ve hayvan tüketimine sunulan ürünlerde gelişen canlı maya ve küflerin sayımı için önerilmektedir. Besiyeri küf sporlarının sayılmasına izin vermez.