Sabouraud Dextrose Agar (SDA)

Sabouraud Dextrose Agar, farmasötik ve kozmetik ürünlerin sterilite testlerinde maya ve küflerin kültürü, izolasyonu ve tanımlanması için klasik bir ortamdır. Ayrıca, farmasötik ürünlerdeki Candida albicans'ın spesifik tespitinde kullanılır.