Ethyl Violet Azide Broth

Etyl Violet Azide Broth (aynı zamanda Litsky Broth olarak da bilinir),dondurulmuş gıdalarda ve diğer gıda ürünlerinde, içme suyu ve atık suiarda fekal streptokokların (enterokoklar) tespiti ve sayımının, olası en muhtemel yöntemle doğrulanmasında kullanılır. 

Prosedür iki aşamadan oluşur:
- Azide Dekstroz Broth (Rothe)'da varsayım testi
- Etil Violet Azide Broth (Litsky) ile doğrulama testi