Lactic Bacteria

MRS Agar
MRS Agar

MRS Agar MRS Agar, süt ve diğer gıda ürünlerinde ve ayrıca hayvan yemi için kullanılan..

Devamı
Elliker Broth
Elliker Broth

Elliker Broth Elliker, Anderson ve Hannesson formülüne göre hazırlanan Elliker Broth, süt..

Devamı
M17 Agar
M17 Agar

M17 Agar M17 Agar, süt ürünlerinde laktokokların (özellikle Lactococcus lactis) sayımı..

Devamı
M17 Broth
M17 Broth

M17 Broth M17 Broth süt ve süt ürünlerinde laktik streptokokların (laktokoklar) büyümesi..

Devamı
MRS Broth
MRS Broth

MRS Broth MRS Broth, gıda ürünlerinde laktobasillerin gelişimi ve sayımı için..

Devamı
MSE Agar (Mayeux, Sandine & Elliker)
MSE Agar (Mayeux, Sandine & Elliker)

MSE Agar (Mayeux, Sandine & Elliker) Mayeux, Sandine ve Elliker tarafından 1962'de..

Devamı
Non-Animal MRS Broth
Non-Animal MRS Broth

Non-Animal MRS Broth Non-Animal MRS Broth, farklı gıda, kozmetik veya farmasötik..

Devamı
Reinforced Clostridial Agar
Reinforced Clostridial Agar

Reinforced Clostridial Agar Reinforced Clostridial Agar, biyolojik örnekler, süt ürünleri ve..

Devamı
Rogosa Agar
Rogosa Agar

Rogosa Agar Rogosa Agar, et, gıda ürünleri ve hayvan kaynaklı biyolojik örneklerde..

Devamı
TTC 50 mg Selective Supplement
TTC 50 mg Selective Supplement

TTC 50 mg Selective Supplement TTC 50 mg Selective Supplement, bakteriyel büyümenin bir..

Devamı