EASY STAPH Agar

Kromojenik (Chromogenic) Staphylococcus Agar

EASY STAPH, gıda ürünlerinde, hayvan yemlerinde ve çevresel örneklerde koagülaz pozitif Staphylococci türlerinin sayımı için alternatif bir yöntemdir. Doğrulamaya gerek olmayan Easy Staph besiyeri, standartlaştırılmış yöntem NF EN ISO 6888-2'de tavsiye edildiği 48 saat inkübasyon yerine 22 saat içinde patojenik stafilokok sayımına olanak sağlar. Besiyeri, yüzey inokülasyonunun derinlemesine veya Spiral yöntemiyle  kullanımını destekler. EASY STAPH, insan tüketimine yönelik tüm ürünler için, yöntem BKR 23/10 - 12/15 referans numarası altında NF VALIDATION sertifikasına sahiptir.

Ürün Adı EASY STAPH Agar
Ürün Kodu BM19008
Miktar 120 Petri plates Ø 90 mm
Fiyatı: Sorunuz EURO
Adet
Sepete Ekle
Ürün Adı EASY STAPH Agar
Ürün Kodu BM18708
Miktar 20 Petri plates Ø 90 mm
Fiyatı: Sorunuz EURO
Adet
Sepete Ekle
Ürün Adı EASY STAPH Agar (kit)
Ürün Kodu BT01208
Miktar 6 şişe x 190 mL + 6 RPF Supplements
Fiyatı: Sorunuz EURO
Adet
Sepete Ekle
Ürün Adı EASY STAPH Agar (kit)
Ürün Kodu BT01308
Miktar 6 şişe x 90 mL + 6 Supplements
Fiyatı: Sorunuz EURO
Adet
Sepete Ekle